Hi!! My name's Mild :P i like to see my friend smile

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความหมายของ Tool box Adobe flash cs3

Toolbox Flash cs3
กล่องเครื่องมือเป็นแถบแนวตั้ง อยู่ทางด้านซ้ายของโปรแกรม มีหน้าที่บรรจุกลุ่มเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เราสามารถคลิกเลือใช้งานได้อย่างสะดวก

ที่ด้านบนสุดของกล่องเครื่องมือ ( ตรงกรอบสีเทา ) จะมีไอคอนลูกศรเล็กๆ วางอยู่ เราสามารถคลิกเลือกที่ลูกศรเพื่อเปลี่ยนให้กล่องเครื่องมือขยายดัวออกเป็นสองแถว หรือคลิกที่ลูกศรเดิมอีกครั้งกล่องเครื่องมือก็จะแสดงผลเป็นแบบแถวเดียว

การใช้งานเครื่องมือต่างๆ
Selection : เครื่องมือสำหรับคลิกเลือกวัตถุ
Direct Selection : เครืองมือสำหรับคลิกเลือกทำงานกับจุดบนเส้น Path

Pen : เครื่องมือสำหรับวาดเส้น Path ( ทั้งเส้นตรงและเส้นโ้ค้ง )
Add Anchor : เครื่องมือสำหรับคลิกเพิ่มจุดควบคุมเส้น
Type : เครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษรลงในพื้นที่ทำงาน
Pencil : เครื่องมือสำหรับวาดเส้นอิสระ
Erase : เครื่องมือสำหรับลบเส้น Path
Rectagle Frame : เครื่องมือสำหรับสร้างเฟรม ( กรอบบรรจุภาพหรือหรือตัวอักษร ) แบบสีเหลี่ยม
Polygon Frame : เครื่องมือสำหรับสร้างเฟรม ( กรอบบรรจุภาพหรือหรือตัวอักษร ) แบบหลายเหลี่ยม
Rectagle : เครื่องมือสำหรับวาดภาพสีเหลี่ยม
Polygon : เครื่องมือสำหรับวาดภาพหลายเหลี่ยม
Rotate : เครื่องมือสำหรับหมุนวัตถุ
Shear : เครื่องมือสำหรับเอียงวัตถุ
Eyedropper : เครื่องมือสำหรับดูดค่าสี
Gradient : เครื่องมือสำหรับไล่น้ำหนักของสี

Scissors : เครื่องมือสำหรับตัดเส้น Path
Note : เครื่องมือสำหรับบันทึกการทำงาน
Button : เครื่องมือสำหรับสร้างปุ่มกดแบบ Rollover สำหรับงานสร้างเว็บเพจ
Position : เครื่องมือสำหรับลากย้ายตำแหน่งวัตถุหรือตัด ( Crop )
Delette Anchor : เครื่องมือสำหรับคลิกลบจุดควบคุมเส้น
Convert Direction : เครื่องมือสำหรับแก้ไขค่าความโค้งของเส้น Path ที่จุด Anchor point
Type on Path : เครื่องมือสำหรับสร้างตัวอักษรลงบนเส้น Path
Smooth : เครื่องมือสำหรับวาดเส้นเพื่อแก้ไขความโค้งของเส้น
Line : เครื่องมือสำหรับวาดเส้น Path แบบเส้นตรง
Ellipse Frame : เครื่องมือสำหรับสร้างเฟรม ( กรอบบรรจุภาพหรือหรือตัวอักษร ) แบบวงรี
Ellipse : เครื่องมือสำหรับวาดภาพวงรี

Scale : เครื่องมือสำหรับย่อขยายวัตถุ
Transform : เครื่องมือสำหรับย้ายตำแหน่ง หมุน และย่อยขยายวัตถุ
Measure : เครื่องมือวัดอิสระ
Gradient Feather : เครื่องมือสำหรับไล่น้ำหนักสีแบบค่าโปร่งใส
Hand : เครื่องมือสำหรับลากย้ายตำแหน่งมุมมองพื้นที่ทำงาน
Zoom : เครื่องมือสำหรับย่อขยายมุมมองพื้นที่การทำงาน

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เครื่องขับแผ่นซีดี

CD-ROM Drive


CD-ROM Drive คือเครื่องขับแผ่น CD ที่ติดตั้งอยู่หน้า Case การใช้งานต้องวางแผ่นลงบนถาดที่เลื่อนออกมาจาก CD-ROM Drive จากนั้นเพียงกดปุ่ม ถาดก็จะ เคลื่อนกลับเข้าไป พร้อมที่จะเล่นแผ่นได้
CD-ROM Drive สามารถเล่นแผ่นได้ต่อไปนี้
          แผ่น CD-ROM ซึ่งปัจจุบัน แผ่น CD-ROM จำแนกเป็น 2 ประเภท
          แผ่น CD-ROM ที่บรรจุโปรแกรมประเภทสารานุกรม หรือ บทเรียนสำหรับการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ในการเล่นครั้งแรก ผู้ใช้อาจจำเป็นติดตั้งโปรแกรมก่อน แต่ในการเล่นโปรแกรมครั้งต่อไปผู้ใช้เพียงใส่ CD-ROM เข้าไปใน Drive และเพียง Start Programme จาก Desktop เท่านั้น
          แผ่น CD-ROM ที่บรรจุซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันการติดตั้งซอฟต์แวร์ เกือบทั้งหมดจะใช้สื่อ CD-ROM แทนที่จะใช้ Floppy Disk(S) ดังเช่นในอดีต
          แผ่น Audio-CD หรือ แผ่น CD เพลง ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป แต่ละเพลงบรรจุด้วย File ที่มีส่วนขยาย WAV โดยปกติแผ่นประเภทนี้ควรเล่นกับเครื่องเล่น CD ที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องเสียง การจะเล่นกับ เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้องมี Sound Card และลำโพง
          แผ่น Video-CD ได้แก่แผ่นที่สามารถ เล่นภาพยนต์เรื่องยาว Concert หรือ Karaoke โดยปกติแผ่นประเภทนี้ ควรเล่นกับเครื่องเล่น Video-CD ซึ่งจะส่งสัญญาณภาพเข้าเครื่องรับโทรทัศน์ทั่วไป แต่หากจะเล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้องมี Sound Card ลำโพง และซอฟต์แวร์ที่สามารถอ่านแผ่น Video-CD ได้ อนึ่ง Windows Media Player ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Windows ก็สามารถอ่าน File ในแผ่น Video_CD ได้ แต่การเล่นจะไม่ค่อยสะดวกนัก
            แผ่น MP3 ที่บรรจุเพลง MP3 ซึ่งมีการผลิตใช้กันในหมู่ญาติมิตร หรือเผยแพร่กันอย่าง "ไม่เป็นทางการ" นั้น เป็นการใช้เทคโนโลยีบีบอัดข้อมูลเสียง MP3 File จึงมีขนาดเล็กกว่า WAV File ประมาณ 12 ถึง 14 เท่า การบีบอัดใช้หลักการตัดเสียงที่อยู่นอกพิสัยการได้ยินของมนุษย์ และเสียงที่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของเพลงถูกกลบด้วยเสียงอื่น การที่ File มีขนาดเล็กลงมากเช่นนี้ ทำให้สามารถบรรจุเพลงได้มากถึง 150 เพลงหรือมากกว่าในแผ่น CD เพียงแผ่นเดียว แรกทีเดียวเพลงประเภทนี้สามารถฟังได้จากเรื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น โดยใช้ซอฟต์แวร์เช่น Winamp แต่ปัจจุบันเครื่องเล่นแผ่น Video-CD หรือแม้แต่เครื่องเสียงในรถยนต์บางรุ่น ได้รวมความสามารถในการเล่น File MP3 ไว้ในตัวด้วย
          คุณสมบัติของ CD-ROM Drive ที่ต้องพิจารณาคือความเร็ว เมื่อ CD-ROM Drive ออกใหม่เคยมีความเร็ว Double-Speed หรือ 2x ต่อจากนั้นความเร็วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบัน CD-ROM Drive ที่มีจำหน่ายทั่วไปมีความสูงสุดที่ 60x การพิจารณาความเร็วของ CD-ROM Drive นั้น ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่
          ความเร็วที่ระบุนั้นเป็นความเร็วสูงสุด ภายใต้สถาวะแวดล้อมด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เอื้ออำนวยที่สุด ซึ่งระหว่างอายุการใช้งานอาจไม่ได้บรรลุดวามเร็วดังกล่าวเลยก็ได้ เปรียบได้กับความเร็วของรถยนต์สูงสุดต่อชั่งโมงที่ปรากฏที่มาตรวัดความเร็วของรถ (เช่น 240 กม.ต่อ ชั่วโมง) ซึ่งมีรถน้อยคันที่จะวิ่งได้เร็วเท่านี้
          ความเร็วของ CD-ROM Drive นั้นให้ประโยชน์เฉพาะแผ่น CD-ROM ประเภทที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ และ ประเภทสารานุกรมหรือบทเรียนเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อการเล่น Audio-CD และ Video-CD ซึ่งใช้ความเร็วแค่ 2x เท่านั้นเอง
CD-Writer
          ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ที่วางจำหน่ายบางรุ่นได้ติดตั้ง CD-Writer แทนที่จะติดตั้ง CD-ROM Drive CD-Writer นี้มีลักษณะกายภาพภายนอกและคุณสมบัติเหมือน CD-ROM Drive ทุกประการ แต่ผนวกความสามารถในการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD รวมทั้งทำสำเนาแผ่น CD ด้วย แผ่นที่จะนำมาเพื่อบันทึกหรือทำสำเนาจะต้องเป็นแผ่นที่เรียกว่า CD-R (บันทึกได้ครั้งเดียว หากผิดพลาดแผ่นจะเสียหายเลย) หรือ แผ่น CD-RW (บันทึกและปันทึกซ้ำได้ โดยผู้ผลิตแผ่นประเภทนี้อ้างว่าจะบันทึกซ้ำได้ประมาณ 1,000 ครั้ง) คุณสมบัติที่ผู้ซื้อ CD-Writer ต้องพิจารณาคือความเร็ว ซึ่งใช้วิธีการระบุเช่นเดียวกับ CD-ROM Drive แต่ในที่นี้จะเพิ่มตัวเลขจาก 1 เป็น 3 ตัว เช่น 20/10/40 หมายความว่า CD-Writer ตัวนี้บันทึกแผ่น CD-R สูงสุดที่ 20x บันทึกแผ่น CD-RW สูงสุดที่ 10x และอ่านแผ่นทุกประเภทสูงสุดที่ 40x


ที่มา : http://www.pbps.ac.th/e_learning/combasic/CDROM_%20Drive.html